1274707558980624679

Toplist25

31 Ocak 2014 Cuma

beyaz yakalı işsizlik

İşsizliğin en önemli nedenlerinden birisi toplam talep yetersizliğinden kaynaklanan işsizliktir. Mal ve hizmetlere olan talebin düşmesine bağlı olarak iş gücü piyasasındaki talebin de yetersiz gerçekleşmesi nedeniyle cari ücret oranında çalışmak isteyenlere istihdam olanağı sağlanamaması durumudur. Herhangi bir dönemde yaşanan işsizliğin temel nedeni konjoktüreldir yani o dönemde yaşanan ekonomik durumun bir yansımasıdır. Örneğin 1929 krizi veya 1973-74 petrol krizinden sonraki ekonomik gelişmeler işsizlik sorununun yaşanmasına neden olmuştur. Piyasada belli ürünlere olan talebin toplumsal alışkanlıklara veya gelir düzeyine bağlı olarak azalması hatta ortadan kalkması endüstriyel yapıyı da değiştirmektedir. Ürünün üretim sürecinde bir değişme olması da söz konusu ürünün üretimi için gerekli olan emek talebinin hem niteliğini hem de niceliğini etkilemektedir. “Yapısal İşsizlik” işgücü talebindeki yapı değişikliğine işgücü arzının hemen uyum sağlayamamasından kaynaklanan bir dengesizliktir, uzun süreli olması ve nüfusun belli kesimlerini (gençleri , tarımda çalışanları , kadınları ve özellikle bunların niteliksiz olanlarını) etkilemesi nedeniyle diğer işsizlik şekilleri arasında özel bir öneme sahiptir. “Teknolojik İşsizlik” yapısal işsizliğin önemli bir parçasıdır çünkü yapısal değişimlerin temelinde teknolojik değişimler vardır. Teknolojik işsizlik sanayileşme hareketi ile doğmaktadır. Teknolojinin ilerleme , bir kısım emeğin atıl kalmasına neden olmaktadır. “Mevsimlik İşsizlik” balıkçılık ,ormancılık,gıda sektörü,inşaat,turizm gibi faaliyetlerin belli aylarda toplandığı sektörlerde kendini göstermektedir. Faaliyet olmayan diğer aylarda yaşanan işsizlik mevsimlik işsizliktir ve özellikle tarıma dayalı veya tarım sektörünün önemli bir paya sahip olduğu ekonomilerde oldukça ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun daima görülen bir işsizlik şekli “Friksiyonel İşsizliktir. İlk işlerini aramakta olanlar ile çeşitli nedenlerle iş değiştirmek isteyen kişilerin işsiz kaldıkları süre ile açıklanmaktadır. İşgücü piyasasında organizasyon ve bilgi yetersizliği , işgücünün alışkanlık eksikliği gibi nedenler friksiyonel işsizliğin seviyesini belirleyen temel etkenlerdir.

Gizli İşsizlik : İşsiz kalan bir kişinin verimliliği daha düşük bir işi kabul etmesi gizli işsizlik olarak tanımlanabilir. Gizli işsizlik daha çok tarım ekonomilerinde görüldüğü söylenmekle birlikte hizmet sektöründe de önemli ölçüde gizli işsizliğe rastlanmıştır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder